Пазарни консултации

Архив: 2019

НаименованиеСрок за подаване на офертите
Извършване на 60 броя измервания (веднъж месечно за дванадесет месеца) на емисиите живак в отпадъчните газове след сероочистващите инсталации (СОИ), пет на брой на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД20.09.2019 16:00
Доставка на резервни части за роторни изгребвачи20.09.2019 16:00
Доставка на резервни части по конструктивна документация20.09.2019 16:00
Доставка на барабани за транспортьори20.09.2019 16:00
Доставка на фасонни елементи25.09.2019 16:00
Доставка на резервни части за Сероочистваща инсталация (СОИ) 5-830.09.2019 16:00
Доставка и шеф монтаж на абразивоустойчиви покрития02.10.2019 16:00
Доставка на елементи на тръбни инсталации от PPR и GRP в СОИ и ИОГ10.10.2019 16:00
Подмяна на тръбопровод от резервоар замърсен кондензат до помпи замърсен кондензат в технологичният тунел кота минус 4 метра на Турбинен цех част 890 МВт по изготвен работен проект18.10.2019 16:00
Доставка на тръбопроводна арматура22.10.2019 16:00