Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки

Пазарни консултации

Архив: 2019

НаименованиеСрок за подаване на офертите
Сервизно обслужване на компресорна станция Котелен цех14.03.2019 16:00
Доставка на нагревни повърхности за котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)01.04.2019 16:00
Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на газо-мазутна инсталация на КА-3 и КА-408.03.2019 16:00
Ремонтни дейности по турбоагрегати в заводски условия01.03.2019 16:00
Подмяна на главни тръбопроводи на ТА-6 от ред "Б" на Машинна зала до АСК, съгласно работен проект25.02.2019 16:00
Основен ремонт (ОР) на съоръжения във ВС и П18.02.2019 16:00
Доставка на оборудване за въвеждане в експлоатация на 2ПВН-6 на мястото на 1ПВН-626.02.2019 16:00
Сервизна поддръжка на БТМ, помпи и Абсорбери в цех СОИ 5-822.02.2019 16:00
Механизирано пресяване и поправяне по ос и ниво на жп коловози05.02.2019 16:00
Доставка, демонтаж и монтаж на защитно антиабразивно и антикорозионно покритие за СОИ 5-822.01.2019 16:00