Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Пазарни консултации

Архив: 2019

НаименованиеСрок за подаване на офертите
Сервизно обслужване на компресорна станция Котелен цех14.03.2019 16:00
Въвеждане в системата за управление на Абсорбер 8 на алгоритми, измервания и управление на съоръжения, свързани с изграждането на пето дюзово ниво11.03.2019 16:00
Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на газо-мазутна инсталация на КА-3 и КА-408.03.2019 16:00
Ремонтни дейности по турбоагрегати в заводски условия01.03.2019 16:00
Доставка на оборудване за въвеждане в експлоатация на 2ПВН-6 на мястото на 1ПВН-626.02.2019 16:00
Подмяна на главни тръбопроводи на ТА-6 от ред "Б" на Машинна зала до АСК, съгласно работен проект25.02.2019 16:00
Сервизна поддръжка на БТМ, помпи и Абсорбери в цех СОИ 5-822.02.2019 16:00
Основен ремонт (ОР) на съоръжения във ВС и П18.02.2019 16:00
Доставка на топлообменни кубове за изнесен въздухоподгревател (ИВП) на котлоагрегати тип ЕП 670-140 (П-62)12.02.2019 16:00
Механизирано пресяване и поправяне по ос и ниво на жп коловози05.02.2019 16:00