Пазарни консултации

Архив: 2019

НаименованиеСрок за подаване на офертите
Доставка на елементи за гъвкави компенсатори23.10.2019 16:00
Разширение на системата за управление на Енергоблок 628.10.2019 16:00
Доставка на бъркалки Абсорбер 8, EKATO тип HWL2100N, сер. №49369-10-10030.10.2019 16:00
Доставка, демонтаж и монтаж на централни разпределителни GRP колектори на 5, 6 и 7 дюзови нива на абсорбер 5/631.10.2019 16:00
Доставка на въздухоохладител за охлаждане на електродвигатели на МВ31.10.2019 16:00
Промяна на местоположението на съществуващия байпас Ø1200мм - ЦВ 3 между ЦВ-А и ЦВ-Б на ТА-531.10.2019 16:00
Доставка на резервни части за ДВ 9 и 10 тип ANN2805/1700В на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)01.11.2019 16:00
Въвеждане в системата за управление на Енергоблок 5 на алгоритми, измервания и управление на Клапи за въздух с цел подобряване на горивния процес и намаляване на емисиите от NOх01.11.2019 16:00
Доставка на 61 бр. секции за капкоуловител тип G1-1,G2 и G1-6, DV210-37.5 за СОИ 5-608.11.2019 16:00
Извършване на физиотерапевтични процедури с нискочестотни, средночестотни и високочестотни токове, светлолечение и ултразвук на работещите в ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД11.11.2019 16:00