Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки

Пазарни консултации

Архив: 2019

НаименованиеСрок за подаване на офертите
Доставка на система за повдигане на товари25.01.2019 16:00
Доставка и монтаж на нов трансформатор 40МVА (10Т)28.01.2019 16:00
Доставка на топлообменни кубове за изнесен въздухоподгревател (ИВП) на котлоагрегати тип ЕП 670-140 (П-62)12.02.2019 16:00
Миграция на контролери за управление на системата на Блок 1 от С200 на С300 в ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД25.01.2019 16:00
Изработка и доставка на резервни части за изгребвачи на варовик (СОИ) 1-425.01.2019 16:00
Ъпгрейд на управляващата част на статична възбудителна система тип UNITROL 5000, производство на АВВ, на Блок № 218.01.2019 16:00
Ъпгрейд на АСУТП на ЦПС-124.01.2019 16:00
Доставка на PHD – сървър за системата за управление на Блок 8 в ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД24.01.2019 16:00
Ремонт на спомагателни съоръжения в Турбинен цех21.01.2019 16:00
Ремонт на подгреватели ниско налягане №2,3,4, подгреватели високо налягане №5, 6 и 7 и охладител на парата от уплътненията /ОПУ/ на блок ст. №6 в Турбинен цех18.01.2019 16:00