Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Пазарни консултации

Архив: 2019

НаименованиеСрок за подаване на офертите
Почистване на котлоагрегати (котли) тип ПК 38-4 и съоръженията в котелна зала от прах и отпадъци12.11.2019 16:00
Ремонт на покрива при противопожарен пояс в зоната на ТА-6 по изготвен работен проект15.11.2019 16:00
Доставка на резервни части за Сероочистваща инсталация (СОИ) 5-821.11.2019 16:00
Доставка на резервни части за КРУ 0,4 кV, тип SIVACON PV, производство на SIEMENS22.11.2019 16:00
Доставка на газоплътни екрани на долна радиационна част (ДРЧ) на КА-3 и КА-4 тип ПК 38-426.11.2019 16:00
Ремонт на кранов път кота 36 и укрепване носеща конструкция на кран КМЕ-1Г29.11.2019 16:00
Ремонт на товаро пътнически строителен подемник „Алимак“ на Комин №2, Н=325м06.12.2019 16:00
Доставка на клапи и електрически изпълнителни механизми06.12.2019 16:00
Доставка на елементи за чистачи10.12.2019 16:00
Доставка на резервни елементи за котелно и турбинно оборудване13.12.2019 16:00