Пазарни консултации

Архив: 2019

НаименованиеСрок за подаване на офертите
Доставка на въздухоохладител за охлаждане на електродвигатели на МВ31.10.2019 16:00
Подмяна на тръбопровод от резервоар замърсен кондензат до помпи замърсен кондензат в технологичният тунел кота минус 4 метра на Турбинен цех част 890 МВт по изготвен работен проект18.10.2019 16:00
Промяна на местоположението на съществуващия байпас Ø1200мм - ЦВ 3 между ЦВ-А и ЦВ-Б на ТА-531.10.2019 16:00
Доставка на тръбопроводна арматура22.10.2019 16:00
Доставка на елементи на тръбни инсталации от PPR и GRP в СОИ и ИОГ10.10.2019 16:00
Доставка и шеф монтаж на абразивоустойчиви покрития02.10.2019 16:00
Доставка на елементи за гъвкави компенсатори23.10.2019 16:00
Извършване на 60 броя измервания (веднъж месечно за дванадесет месеца) на емисиите живак в отпадъчните газове след сероочистващите инсталации (СОИ), пет на брой на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД20.09.2019 16:00
Съвместяване работата на Димни вентилатори 10А и 10Б с котел 1216.09.2019 16:00
Доставка на фасонни елементи25.09.2019 16:00