Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Пазарни консултации

Архив: 2019

НаименованиеСрок за подаване на офертите
Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на газо-мазутна инсталация на КА-3 и КА-408.03.2019 16:00
Въвеждане в системата за управление на Абсорбер 8 на алгоритми, измервания и управление на съоръжения, свързани с изграждането на пето дюзово ниво11.03.2019 16:00
Сервизно обслужване на компресорна станция Котелен цех14.03.2019 16:00
Изготвяне на работен проект и реконструкция на ТА-625.03.2019 16:00
Ремонт на охладителна кула тип „Хамон“25.03.2019 16:00
Разширение на съществуващата ЦСМ с изграждане на нови АПГИ в сървърните помещения, в ГАС и актуализиране и препрограмиране на старите АПГИ и АПИИ в ГАС и системата за мониторинг за тях в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД29.03.2019 16:00
Доставка на тръбопроводна арматура за котелно оборудване29.03.2019 16:00
Доставка на нагревни повърхности за котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)01.04.2019 16:00
Сондажни дейности по реконструкция и модернизация на помпена станция на СОИ 7 и 809.04.2019 16:00
Абонаментно сервизно поддържане на катодна станция за електрохимична защита09.04.2019 16:00