Пазарни консултации

Архив: 2019

НаименованиеСрок за подаване на офертите
Доставка и монтаж на защитно антиабразивно и антикорозионно покритие за Абсорбер 810.09.2019 16:00
Изработка и монтаж на GRP елементи за Абсорбер 8 и мокър комин10.09.2019 16:00
Почистване на хоризонтална носеща конструкция на мокър комин и всички външни площадки за достъп на Абсорбер 810.09.2019 16:00
Демонтажни дейности по абсорбер 8 и прилежащите му съоръжения10.09.2019 16:00
Ремонтно възстановителни дейности по Абсорбер 8 и прилежащите му съоръжения10.09.2019 16:00
Доклад за общото състояние на Абсорбер 8 и комина към него и план за възстановяването им04.09.2019 16:00
Повишаване степента на сяроочистване на СОИ 1/2 и 3/4 не по-малко от 97% при вход на SO₂=20000mg/Nm³ и максимално натоварване на енергийните блокове при запазване на съществуващите в инсталациите основни съоръжения без нарушаване на нормалния експлоатацио03.09.2019 16:00
Ремонт на кран козлови едногредов Q = 5t; Lk = 6+2x1 m; H = 24 m, намиращ се на ЦПС-2 в Турбинен цех02.09.2019 16:00
Доставка на 12 бр. редуктори за питатели сурови въглища на КА-3 и КА-423.08.2019 16:00
Доставка на решетки за стълби и площадки на котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140 (П-62)21.08.2019 16:00