Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Пазарни консултации

Архив: 2019

НаименованиеСрок за подаване на офертите
Авариен ремонт на ротора на генератор № 8 тип ТВВ 220-2Е-У331.07.2019 16:00
Доставка на варовик за сяроочистващи инсталации (СОИ) на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД01.08.2019 16:00
Доставка на резервни части за КРУ 6 кV, производство на АВВ16.08.2019 16:00
Доставка на решетки за стълби и площадки на котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140 (П-62)21.08.2019 16:00
Доставка на 12 бр. редуктори за питатели сурови въглища на КА-3 и КА-423.08.2019 16:00
Ремонт на кран козлови едногредов Q = 5t; Lk = 6+2x1 m; H = 24 m, намиращ се на ЦПС-2 в Турбинен цех02.09.2019 16:00
Повишаване степента на сяроочистване на СОИ 1/2 и 3/4 не по-малко от 97% при вход на SO₂=20000mg/Nm³ и максимално натоварване на енергийните блокове при запазване на съществуващите в инсталациите основни съоръжения без нарушаване на нормалния експлоатацио03.09.2019 16:00
Доклад за общото състояние на Абсорбер 8 и комина към него и план за възстановяването им04.09.2019 16:00
Възстановяване на непрекъснатите измервания при работата на СОИ 810.09.2019 16:00
Възстановяване функционалността на Абсорбер 8 и прилежащите му съоръжения10.09.2019 16:00