Доставка на нагревни повърхности за преходна зона и конвективен паропрегревател на котлоагрегат тип ПК 38-4

Наименование Дата на създаване
1 PZ_KPP PK.pdf 27.09.2016
02 PZ_KPP App.pdf 27.09.2016
03 PZ Oferta ERG.pdf 05.10.2016
03 KPP Oferta ERG.pdf 05.10.2016
03 PZ Oferta ERH.pdf 07.10.2016
03 KPP Oferta ERH.pdf 07.10.2016