Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки

Абонаментно сервизно поддържане на АПИИ, АПГИ и връзката им с Централизираната система за мониторинг (ЦСМ), изградени в производствени и административни обекти на територията на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД

Наименование Дата на създаване
PK APII_APGI.pdf 28.08.2018
74_07.09.2018.pdf 10.09.2018
918_10.09.2018.pdf 10.09.2018
2089_10.09.2018.pdf 10.09.2018