Реализация на част „Електрическа” във връзка с изграждане на пето дюзово ниво на СОИ 7 и 8

Наименование Дата на създаване
01 PK ElSOI78 MG.pdf 04.01.2019