Доставка на оборудване за въвеждане в експлоатация на 2ПВН-6 на мястото на 1ПВН-6

Наименование Дата на създаване
PK PVN6AM.pdf 07.02.2019
02 Pril.1 PVN6AM.pdf 07.02.2019
03 Chertezhi PVN6AM.rar 07.02.2019