Подмяна на главни тръбопроводи на ТА-6 от ред "Б" на Машинна зала до АСК, съгласно работен проект

Наименование Дата на създаване
PK TA6ASKDM.pdf 11.02.2019
2 Pril.1 Proekt TA6ASKDM.rar 11.02.2019
7545_26.02.2019.pdf 28.02.2019