Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки

Разширение на съществуващата ЦСМ с изграждане на нови АПГИ в сървърните помещения, в ГАС и актуализиране и препрограмиране на старите АПГИ и АПИИ в ГАС и системата за мониторинг за тях в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД

Наименование Дата на създаване
PK CSMMG.pdf 19.03.2019
41_27.03.2019.pdf 28.03.2019