Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи на персонала на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД

Наименование Дата на създаване
01 PK PPAD.pdf 09.07.2019
02 Pril.1 PPAD.pdf 09.07.2019
25368_16.07.2019.pdf 22.07.2019
25966_19.07.2019.pdf 22.07.2019