Доставка и контрол при монтажа на предпазна арматура /баланси ПП/ за прегрята пара на първичния тракт на КА-5, КА-6, КА-7 и КА-8 – 8 броя

Наименование Дата на създаване
01 BPP-5-8 PK.pdf 16.09.2016
02 BPP-5-8 Oferta LDM.pdf 26.09.2016
02 BPP-5-8 Oferta PS Technik.pdf 30.09.2016
02 BPP-5-8 Oferta Energetika.pdf 10.10.2016
02 BPP-5-8 Oferta Ind Parts.pdf 06.12.2016