Ремонт на кран козлови едногредов Q = 5t; Lk = 6+2x1 m; H = 24 m, намиращ се на ЦПС-2 в Турбинен цех

Наименование Дата на създаване
01 PK KKDM.pdf 21.08.2019
02 Pril.1 KKDM.pdf 21.08.2019
30982_30.08.2019.pdf 02.09.2019