Доклад за общото състояние на Абсорбер 8 и комина към него и план за възстановяването им

Наименование Дата на създаване
01 PK Doklad absorber 8.pdf 23.08.2019
2019_30906 p.pdf 30.08.2019
2019_31234 p.pdf 02.09.2019