Извършване на 60 броя измервания (веднъж месечно за дванадесет месеца) на емисиите живак в отпадъчните газове след сероочистващите инсталации (СОИ), пет на брой на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД

Наименование Дата на създаване
01 PK 60IDN.pdf 10.09.2019
019_33359.pdf 24.09.2019