Подмяна на тръбопровод от резервоар замърсен кондензат до помпи замърсен кондензат в технологичният тунел кота минус 4 метра на Турбинен цех част 890 МВт по изготвен работен проект

Наименование Дата на създаване
TC323DM.pdf 07.10.2019
TC323DM1.rar 07.10.2019
TC323DM2.pdf 07.10.2019
2019_36757.pdf 21.10.2019
2019_37422 .pdf 24.10.2019