Почистване на котлоагрегати (котли) тип ПК 38-4 и съоръженията в котелна зала от прах и отпадъци

Наименование Дата на създаване
KC330DR .pdf 24.10.2019
2019_39828.pdf 13.11.2019
2019_39910.pdf 14.11.2019