Пълен инженеринг за реконструкция на КРС 6А, Б, В – подмяна силови двигатели 0,4 кV

Наименование Дата на създаване
PK KRS ED.pdf 14.03.2017
02 Oferta KRC Rotek.pdf 24.03.2017
2 Oferta KRC Elka.pdf 24.03.2017