Доставка на резервни части за кофово съоръжение ERs 500 – Man Takraf – Германия