Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на стенд за изпитване на спирателна и предпазна арматура

Наименование Дата на създаване
РК Stand.pdf 05.05.2017
Pr 1 Stand.pdf 05.05.2017
2 Oferta Stand 18335.pdf 06.06.2017
02 Oferta Stand 18318.pdf 06.06.2017