Изготвяне на специализиран софтуер, осигуряващ връзки между бази данни и схеми на тръбопроводи

Наименование Дата на създаване
01 PK SS.pdf 12.07.2017
02 Prilozhenie 1 SS.pdf 12.07.2017