Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки

В „ТЕЦ Марица изток 2” завърши успешно експериментално изгаряне на въглища от Пернишкия регион

В „ТЕЦ Марица изток 2“ беше проведено успешно експериментално изгаряне на кафяви въглища, добивани в Пернишкия регион. По този начин се осигурява допълнителна суровина за производство на електроенергия, след преустановяване на доставките от „Мини Марица-изток“.
В рамките на 4 часа в енергиен котел 12 на рехабилитирания блок 8 бяха изгорени 200 000 кг. въглища. Проследяването на технологичния процес показа опитимално изгаряне на природния ресурс. Пробите установиха, че показателите на този вид въглища отговарят на горивните уредби на котлите в централата и са добра алтернатива на досега използваните. Мощността на енергоблок 8 остана непроменена. Повиши се ефективността на серооистващата инсталация на съоръжението, тъй като този вид въглища са с доста по-ниско съдържание на сяра – под 1%. Влажността им на работна маса е средно 21%, а калоричността – 2700 Kcal/kg.
Централата започва доставка на въглища от мина „Света Елизабет” в Пернишкия въглищен басейн, чийто концесионер е белгийската фирма „Рекоул”АД. Предвижда се приемането на 1 000 т. на ден, като поетапно количествата ще бъдат увеличавани и изгаряни във всички котли на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД.