Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки

Гимназисти проследиха пътя на електропроизводството в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД

https://www.tpp2.com/photos/news/154.jpg

Група от 50 учители и ученици от 9-ти, 10-ти и 11-ти клас посетиха най-голямата иновирана топлоелектрическа централа в България „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД. Младежите са възпитаници на Професионална гимназия по техника и технологии „Атанас Димитров”-град Нова Загора, Професионална гимназия „Свети Иван Рилски” –град Раднево, Професионална гимназия по енергетика и електротехника – град Гълъбово.

В рамките на посещението групата разгледа сероочистващите инсталации (СОИ) на блокове 1 и 2, 3 и 4, като посети и склада за варовик на съоръженията. След това, водени инж. Пламен Николов – зам.-директор „Експлоатация” в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, всички се отправиха към Мелничното отделение за подготовка на варовикова суспензия за СОИ на блокове 1 и 2 и ЖП-разтоварищата. В края на обиколката си учениците и техните учители посетиха Турбинна зала – част 890 MW. Учениците проявиха интерес към процеса на пречистване на серния диоксид и производството на електроенергия. Те не скриха и възхищението си от мащабите на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД и изградените към всички 8 енергоблока сероочистващи инсталации.

Преди да напуснат територията на централата, учениците и учителите получиха презентационен филм на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, като благодариха за възможността да се запознаят с работата на дружество, което осигурява близо 25 % от електропроизводството на страната.