Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки

Нов надзорен одит отново потвърди високото ниво на Системата за управление на качеството в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД

https://www.tpp2.com/photos/news/313.jpg

      Системата за управление на качеството (СУК) в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД отново получи своето признание. След сертифицирането й през 2006 г. и пресертифицирането през 2009 г. и 2012 г., втори надзорен одит в най-голямата топлоелектрическа централа бе завършен и потвърден като напълно успешен.

      В периода 24.06.2014 г. – 25.06.2014 г. екип от одитори от сертифициращия орган „ТЮФ Рейнланд България” ЕООД провери съответствието на Системата с изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2008 за потвърждаване на валидността на издадения сертификат. На контрол бяха подложени всички процеси на управление на качеството в структурните звена на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД.

      По време на одита не бяха констатирани несъответствия. Той беше извършен по предварително изготвен от сертифициращия орган план и беше съпроводен с редица положителни констатации за успешно развитие на централата. Одиторският екип в лицето на  инж. Маргарита Христова и на Румяна Ефремова оцени като отлично представянето на отделните структурни единици. Изтъкнато беше огромното влияние на въведените през периода 2013/2014г. подобрения на Системата по качество, отнасящи се до нейната ефикасност, жизненост, развитие и потенциал.

      Подчертано беше и безупречното изпълняване на ангажимента на ръководството и персонала на Дружеството за постигане на непрекъснато подобряване на функциониращата Система за управление на качеството.