Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Позиция относно проверка на дейността на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД

23 март, 2022

https://www.tpp2.com/photos/news/642.jpg

Ръководството на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД спазва стриктно разпоредбите на българското и европейското законодателство и в дейността си се ръководи изцяло от обществения интерес и стабилизирането на финансовото състояние на централата. Дружеството изпълнява ангажиментите си към регулирания пазар и следи изключително внимателно тенденциите на свободния пазар, като реагира адекватно на нуждите му, изцяло съобразявайки се с процедурните правила, икономическата рамка, в която е поставено, както и с технологичните възможности, чието спазване гарантира надеждността и сигурността в експлоатацията на съоръженията.

Във връзка със стартирала проверка на дейността на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД през 2021 г., ръководството на централата е оказало пълно съдействие на компетентните органи и няма абсолютно никакви притеснения или съмнения относно адекватността на своите действия.