Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки

Представители на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД взеха участие в световен конгрес

Служители от отдел „Безопасност и здраве при работа” в „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД взеха участие в ХІХ-ия Световен конгрес за безопасност и здраве при работа, който се проведе в турския град Истанбул. Делегатите се присъединиха към пленарните и технически сесии, по време на които бяха определени фактори, решаващи за осигуряване безопасността и здраве при работа, сред които са: влиянието на икономическата криза, новите технологии, изменението на климата, ефектите на глобализацията, по-голямата миграция. „Необходими са нови подходи и решения за преодоляване на тези фактори”, коментираха представителите на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД. По думите им социалният диагол с участието на правителства, работодатели и работници може да спомогне за подобряване на безопасността и издигане на здравната култура.
Конгресът, който се проведе под мотото „За изграждане на глобална култура на превенция за здравословно и безопасно бъдеще”, бе организиран от Международната организаци на труда и Международната асоциация за социална сигурност (ISSA), съвместно с Министерството на труда и социалната сигурност на Турция. Участие в него взеха 5400 делегати от 140 държави. По време на ХІХ-ия Световен конгрес 34-ма министри на труда от различни държави подписаха Истанбулска декларация за безопасност и здраве при работа, според която основно човешко право е правото на работниците на здравословна и безопасна работна среда, а правителствата носят отговорността за осигуряването на такава и изграждането на национална превантивна култура за постигането на устойчиви безопасност и здраве в своите страни.