Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки

Рекордни над 1 000 000 000 КВтч електроенергия произведе „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД през януари

https://www.tpp2.com/photos/news/349.jpg

    За цялата 2014 г. най-голямата топлоелектрическа централа в страната реализира над 8 800 000 000 КВтч ел. енергия, като месецът с най-голямо производство е декември – почти 965 000 000 КВтч. През първото полугодие на 2014 г. електроцентралата произведе близо 4 400 000 000 КВтч електроенергия, а през второто – почти 4 470 000 000 КВтч. Традиционно месеците с най-голямо натоварване на мощностите на централата са били януари, февруари и декември, когато реализираните количества електроенергия са били между 830 000 000 КВтч и 965 000 000 КВтч. 

    „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД е най-голямата иновирана топлоелектрическа централа в България. Тя се състои от осем генериращи блока и всички те (1 и 2, 3 и 4, 5 и 6, 7, 8) работят със сероочистващи инсталации с ефективност над 94%. Общата инсталирана мощност на централата е 1 620 MW.

   Повишена е мощността на всички енергоблокове и е удължен животът на оборудването с 25 години. Рехабилитациите на блокове от 1 до 4, 5, 6, 7 и 8 доведоха до повишаване Коефициента на полезно действие и относителният разход на условно гориво за произведен мегаватчас се намали значително. 

    Сред основните ангажименти на ръководството на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД е непрекъснато внедряване на иновационни технологии с цел повишаване нивото на автоматизация, контрол и сигурност. 

   „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД произвежда стратегически продукт и осъществява своите намерения да бъде модерен производител на електрическа енергия, отговорен за опазване здравето на хората и околната средa.