Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки

„ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД се включи в медийната среща в Холандия

https://www.tpp2.com/photos/news/38.jpg

     Представители на най-голямата топлоелектрическа централата в България „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД взеха участие в Седмата световна среща на българските медии, провела се в гр. Хилверсум, Холандия. Темата на срещата бе „Медии и пари”. В рамките на форума бяха поставени проблемите на икономиката на медиите, финансирането, собствеността и независимостта им, авторското право, развитието на медийната инфраструктура и други. Представителите на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД Боян Боев – директор на дирекция „Финансово-икономическа” и Деница Георгиева – отдел „Информация и връзки с обществеността”, се включиха в деветия панел „Пари и граници” с модератор Бистра Георгиева (в-к „Банкеръ”). Те благодариха на медиите за съвместната работа, като подчертаха значимостта и важната им роля на посредник между бизнеса и обществеността. Акцент върху дейността и финансовите резултати на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД постави Боян Боев. Той подчерта, че през последните 10 години централата завършва с положителен финансов резултат. “Към  31.03.2011 година общо приходите на „ТЕЦ  Марица изток 2” ЕАД са в размер на 166,608 млн.лв., при отчетени към 31.03.2010 година – 133,087 млн.лв.Основните си приходи централата реализира от продажба на електрическа енергия и разполагаема мощност на регулирания пазар, както и продажби на свободния пазар. Основна причина за повишението на приходите спрямо първото тримесечие на 2010 година е извършената рехабилитация и модернизация на блоковете и съоръженията на централата, което повиши ефективността им”, посочи Боян Боев. Пред присъстващите той обяви и рекордното производство на електроенергия на дружеството за първото тримесечие на 2011 година, в следствие на рехабилитираните енергоблокове.