"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД обявява електронни търгове за продажба на недвижими имоти, собственост на централата

20 септември, 2022

"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД обявява електронни търгове за продажба на недвижими имоти, собственост на централата, намиращи се в гр. Стара Загора и гр. Раднево. 

Пълна информация за предлаганите обекти и участието в търговете можете да получите на електронната платформа за продажба на недвижими имоти, собственост на публичните предприятия: https://estate-sales.uslugi.io. За регистрация и участие в организираните търгове се изисква наличието на квалифициран електронен подпис (КЕП). Лица, които не притежават КЕП, могат да участват чрез пълномощник, който има издаден КЕП.