Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки

„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД обявява прием на документи за заемане на освободени, незаети или новооткрити работни места.

„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД обявява прием на документи за заемане на освободени, незаети или новооткрити работни места. Ръководството на дружеството набира персонал за следните позиции:

- Оператор, спомагателни съоръжения в електроцентрала

- Монтьор, гориво – транспортно оборудване в електроцентрала

- Монтьор, котелно оборудване 

- Оператор, парогенератор

- Оксиженист, газозаварчик

- Оператор, главно електротабло (електроцентрала)

- Оператор, парна турбина

- Монтьор, турбинно оборудване

- Кранист

- Ръководител група, транспорт – Сигнализация, централизация и блокировка

- Оператор, топлоелектроцентрала – разтоварище за варовик

Документите, необходими за кандидатстване, са посочени  на интернет страницата на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД /www.tpp2.com/, секция „Кариери”→ „Заявление – образец”. Изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите, са посочени в секция „Кариери”→ „Работни места”.  Прием на документи ще се осъществява всеки работен ден от 07.02.2018 г. до  23.02.2018 г. (вкл.) в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД. 

Сутрин:             от   8:00 часа  до  12:00 часа                                                                                    

Следобед:        от 12:30 часа  до  15:00 часа

Документи могат да бъдат подавани от кандидатите и по електронен път на e-mail: obyavi_rabota@tpp2.com (e-mail-ът ще бъде активен само за срока за прием на документи).

Ще бъдат приемани само заявления, окомплектовани с необходимите копия от документи. Резултатите от класирането ще бъдат публикувани в сайта на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД по входящ номер и за всеки етап по отделно. Контакт ще бъде осъществен само с одобрените по документи кандидати, като те ще бъдат поканени за провеждане на събеседване.