Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки

„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД обявява прием на документи за заемане на освободени, незаети или новооткрити работни места

„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД обявява прием на документи за заемане на освободени, незаети или новооткрити работни места. Ръководството на дружеството набира персонал за следните позиции:

- Монтьор, гориво – транспортно оборудване в ел. централа

- Монтьор, гориво – транспортно оборудване в ел. централа - дежурен

- Оператор, спомагателни съоръжения в електроцентрала

- Електрозаварчик

- Оксиженист, газозаварчик

- Оператор, парна турбина

- Монтьор, турбинно оборудване

- Монтьор, котелно оборудване

- Кранист

- Оператор, главно ел. табло

- Монтьор, електрооборудване

- Инженер, автоматизация на производството

- Инженер, автоматизация на производството – сменен персонал

- Техник-механик, автоматизация на производството – специални измервания и защити

- Водач, селскостопански машини

- Лаборант

- Монтьор, ремонт машини и оборудване

- Помощник оператор, топлоелектроцентрала – СОИ блок 5-6

- Техник  - механик, ревизор на вагони

- Настройчик, металообработващи машини с цифрово управление

- Дефектоскопист

- Инженер, металург – заваряване

- Специалист, сигурност - киберсигурност

Документите, необходими за кандидатстване, са посочени  на интернет страницата на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД /www.tpp2.com/, секция „Кариери”→ „Заявление – образец”. Изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите, са посочени в секция „Кариери”→ „Работни места”.  Прием на документи ще се осъществява всеки работен ден от 15.02.2019 г. до  07.03.2019 г. (вкл.) в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД. 

Сутрин: от 8:00 часа до 12:00 часа                                                                                    

Следобед: от 12:30 часа до 15:00 часа

Документи могат да бъдат подавани от кандидатите и по електронен път на e-mail: obyavi_rabota@tpp2.com (e-mail-ът ще бъде активен само за срока за прием на документи).                   

Ще бъдат приемани само заявления, окомплектовани с необходимите копия от документи. Резултатите от класирането ще бъдат публикувани в сайта на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД по входящ номер и за всеки етап по отделно. Контакт ще бъде осъществен само с одобрените по документи кандидати, като те ще бъдат поканени за провеждане на събеседване.