Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки

"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД поднови сертификацията си на Системата за управление на качеството

https://www.tpp2.com/photos/news/168.jpg

  Успешно премина одитът за подновяване на сертификацията на Системата за управление на качеството (СУК) в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД. Проверката бе направена от сертифициращия орган „ТЮФ Рейнланд България” ЕООД. В резултат на това се подновява сертификацията на Системата за управление на качеството на  „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД с още три години – до 2015 г., като се запазва обхватът: „Производство на електрическа енергия и предоставяне на услуги – разполагаема мощност, първично и вторично регулиране на честотата и регулиране на напрежението”.

   С приключването на одита за подновяване, централата навлиза в трети цикъл на сертификация, която започна през септември 2006 г., премина през ежегодните надзорни одити, пресертификацията през 2009 г. и спечелената Национална награда по качество за 2011 г. в категорията „Големи предприятия”.Тазгодишният одит за подновяване на сертификацията премина по приетия от сертифициращия орган план и приключи без констатирани несъответствия и препоръки за подобряване.На заключителния разговор одиторският екип в лицето на инж. Маргарита Христова и инж. Петя Петрова изтъкна постиженията и високите резултати на функциониращата СУК, чието непрекъснато подобряване и успехи са признание за усилията и компетентността на ръководството и персонала на дружеството в търсенето и налагането на съвременни решения, механизми и инструменти за удовлетворяване изискванията на законодателството, пазара, клиентите и другите заинтересовани страни.

   Одиторите изтъкнаха, че въведените през периода 2011 г. - 2012 г. подобрения на Системата по качество са гаранция за нейната жизненост, развитие и потенциал.Одиторският екип констатира добро познаване на изискванията на СУК по работни места, както и знания, умения и компетентност от одитирания персонал. Беше изтъкнато доброто ниво и изпълнение на дейности като обучение, метрология, технически надзор на съоръженията с повишена опасност, специален процес заваряване, вътрешни одити и др.