Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки

ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД с безупречна Система за управление на качеството след проведен надзорен одит

https://www.tpp2.com/photos/news/434.jpg

ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД е с безупречна Система за управление на качеството. Това показа  проведеният в периода 15.06.÷16.06.2016 г. първи надзорен одит от сертифициращия орган „ТЮФ Рейнланд България” ЕООД. В резултат на успешното му приключване се потвърждава и продължава валидността на Сертификат № 01 100 1334435, съгласно ISO 9001:2008, с област на приложение: „Производство и продажба на електрическа енергия, предоставяне на студен резерв, балансираща енергия, първично и вторично регулиране на честотата и регулиране на напрежението”.

На заключителния разговор одиторският екип в лицето на инж. Маргарита Христова и инж. Петя Петрова изтъкнаха постиженията и високите резултати на функциониращата от 2006 г. Система за управление на качеството, чието непрекъснато подобряване и успехи са признание за усилията и компетентността на ръководството и персонала на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД в търсенето и налагането на съвременни решения, механизми и инструменти за удовлетворяване изискванията на законодателството, пазара, клиентите и другите заинтересовани страни.