Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки

“ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД с почетен знак за принос към равнопоставеността между половете на работното място

https://www.tpp2.com/photos/news/151.jpg

„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД е едно от тринайсетте предприятия с държавно участие в България, което получи почетен знак за принос към равнопоставеността между половете и балансираното участие на жените в процесите на вземане на решения. На церемонията бяха представители на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, синдикални организации, фирми. Бяха представени резултатите по проекта „Подобряване на капацитета на публичната администрация за прилагане на интегрирания подход за равно третиране на половете в националните политики и програми”.

Инициативата се провежда в рамките на кампанията на Вивиан Рединг - европейски комисар по правосъдие, основни права и гражданство, като целта е намаляване на различията в заплащането и по-лесен достъп на жените до ръководни постове в предприятията.

През 2011 г. и 2012 г. Министерството на труда и социалната политика, съвместно с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България, разпространи сред 130 български компании с държавно участие Декларация за осигуряване възможността на жените да бъдат част от управителните съвети в Европа. Към инициативата се присъединиха тринадесет компании от България, които на доброволен принцип подписаха Декларацията.