Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД успешно потвърди сертификата на своята Система за управление на качеството

http://www.tpp2.com/photos/news/555.jpg

Сертификатът е в съответствие с БДС EN ISO 9001:2015

Успешно приключи първи надзорен одит на Система за управление на качеството (СУК) в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД от сертифициращия орган „ТЮФ Рейнланд България” ЕООД. В резултат на това се потвърждава сертификацията на СУК в Дружеството с област на приложение: „Производство и продажба на електрическа енергия, предоставяне на студен резерв, балансираща енергия, първично и вторично регулиране на честотата и регулиране на напрежението”.

С приключване на одита, който се проведе на 11 и 12 юни, централата продължава петия цикъл на сертификация. Одитът за потвърждаване на сертификацията премина по приетия от сертифициращия орган план и приключи без констатирани несъответствия или забележки. 

На заключителния разговор одиторският екип в лицето на инж. Маргарита Христова и инж. Петя Петрова изтъкнаха отличната работа на внедрената система в съответствие със стандарта БДС EN ISO 9001:2015. Постиженията и високите резултати на функциониращата СУК са признание за усилията и компетентността на ръководството и персонала на дружеството в търсенето и налагането на съвременни решения, механизми и инструменти за удовлетворяване изискванията на законодателството, пазара, клиентите и другите заинтересовани страни.