Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки

Центърът за професионално обучение разшири дейността си

Центърът за професионално обучение към „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД получи изменение и допълнение към лицензията си за 7 професии и специалности. За целта експертите в дружеството разработиха учебни планове и програми за обучението и повишаване квалификацията на работниците. В новия лиценз са включени следните професии: оператор на компютър, електротехник, техник на енергийни съоръжения и инсталации, монтьор на енергийни съоръжения и инсталации, огняр, монтьор на подемно-транспортна техника и оператор в минната промишленост.

Центърът за професионално обучение е създаден през 1995 година като специализирано звено за обучение на ръководителите, специалистите и изпълнителските кадри. През 2001 г. е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение и предлага курсове за усъвършенстване на квалификацията за обучение по част от професия и за придобиване на правоспособност. Основните направления, по които Центърът за професионално обучение към „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД работи до сега, са: технически курсове и семинари за поддържане и повишаване квалификацията, усъвършенстване управленските умения за ръководители ниско и средно ниво, компютърни курсове на модулен принцип, езикови обучения, обучения и изпити за квалификационни групи по безопасност на труда.

 

От тук може да свалите файла:

 

Лицензия.pdf