Производство на електроенергия от „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД през декември равно на цялото второ тримесечие на 2013 г. – 1 000 000 МВтч

9 януари, 2014

https://www.tpp2.com/photos/news/265.jpg

Над 7 833 140 МВтч електроенергия произведе най-голямата топлоелектрическа централата в страната „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД през 2013 г. Само през месец декември генерираното от дружеството количеството ел. енергия от почти 1 000 000 МВтч се равнява на производството през цялото второ тримесечие на изминалата година.

За първото полугодие на 2013 г. „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД реализира производство от около 3 000 000 МВтч електроенергия, а за второто – почти 5 000 000 МВтч. Основен фактор за значително заниженото производство през първата половина на годината се оказа рязко намаленият износ на електроенергия. Ключова роля за натоварване мощностите на централата беше намаляването на такса пренос, което позволи след 1 август цената на електроенергията да бъде конкурентоспособна на външния пазар. В края на август беше отчетено и два пъти по-голямо производство спрямо всеки от предходните 5 месеца.

През второто полугодие на 2013 г. „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД отбеляза 5 пъти по-голямо натоварване на мощностите си в сравнение с месеците април, май, юни. От август до декември 2013 г. бяха закупени от „Мини Марица-изток” ЕАД над 8 300 000 тона въглища, което е с 3 400 000 тона повече от количеството, закупено през първото полугодие. Общото количество закупени въглища от „Мини Марица-изток” ЕАД през изминалата година е над 13 200 000 тона.