Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки

„Български енергиен холдинг“ ЕАД стартира конкурсна процедура за избор на членове на Съвета на директорите на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД

"Български енергиен холдинг“ ЕАД стартира конкурсна процедура с публикуването на публична покана за избор на членове (представители на държавата) на Съвета на директорите на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД. Документите, необходими за участие в нея, могат да бъдат открити на следните линкове:

      Покана

      Информация

      Методика

      Заявление

      Декларация

Изборът на останалите двама независими членове в Съвета на директорите на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД ще бъде направен чрез конкурсна процедура, която ще се проведе от Агенцията за публичните предприятия и контрол, като при обявяването й същата ще бъде качена и на интернет страницата на „Български енергиен холдинг" ЕАД.

Конкурсната процедура е съобразена с изискванията на Закона за публичните предприятия, Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Закона за енергетиката (където е приложимо).