Приключи приемът на документи за обявените свободни, незаети или новооткрити работни места в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД

26 февруари, 2014

https://www.tpp2.com/photos/news/266.jpg

На 24.02.2014 г. изтече срокът за прием на документи за обявените 29 свободни, незаети или новооткрити работни места в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД. Подадени бяха 5200 заявления от 2568 кандидати, като всеки от тях можеше да кандидатства за повече от една работна позиция. Предстои комисия от специалисти от отдел „Човешки ресурси” да направи прецизен преглед на всички подадени документи.

След проверката дали кандидатите отговарят на изискванията, посочени за всяка длъжност, във всеки цех или отдел, където има свободни работни места, ще бъде създадена комисия. Тя ще има за цел да направи подбор на кандидатите, които да бъдат поканени за събеседване. 

Финалният етап ще включва интервюта с поканените кандидати. Събеседванията ще бъдат проведени от специално назначена, различна от предходните, комисия. Резултатите от класиранията ще бъдат публикувани в сайта на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД /www.tpp2.com →секция „Кариери“/ по входящ номер и за всеки етап по отделно.