Промени в СД на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД

26 юни, 2013

С решение на Съвета на директорите (СД) на „Български енергиен холдинг“ ЕАД са извършени промени в състава на СД на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД. Освободен е инж. Георги Христозов. Новоизбраният член е инж. Михаил Митков. В СД остават Илко Желязков и инж. Живко Динчев.

Новият изпълнителен директор на централата е инж. Живко Динчев. Негов заместник ще бъде инж. Михаил Митков. Досега инж. Живко Динчев заемаше поста заместник-изпълнителен директор на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, а инж. Михаил Митков беше директор на Дирекция „Експлоатация” в дружеството.