Блок 1 на ТЕЦ „Марица Изток 2” влезе в експлоатация

6 август, 2007

В 8.30 часа тази сутрин турбината на блок 1 в ТЕЦ „Марица Изток 2” достигна 3000 оборота.

Първото запалване на котлите бе в 7.00 часа на 4 август, а в 23.45 часа на следващия ден започна завъртането на турбината. Първите 1000 оборота бяха достигнати в 0.06 часа на 6 август.

До вечерта, след няколкочасови изпитания, блокът ще влезе в паралел с националната енергийна система.

Блок 1 бе спрян на 4 октомври 2005 г. Той е част от Проекта за рехабилитация на блокове от 1 до 4 и изграждане на сероочистващи инсталации на блокове 1 и 2, 3 и 4.