ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД организира състезание по риболов край водите на язовир „Овчарица“


https://www.tpp2.com/photos/news/623.jpg

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД кани любителите на риболова на състезание край водите на язовир „Овчарица“. То ще протече при спазване на всички противоепидемични мерки. На участниците ще бъдат раздени маски, които ще са задължителни за ползване при тегленето на жребия и при претеглянето на улова след края на състезанието. Осигурени ще бъдат и дезинфектанти. Големината на коридорите за улов ще позволи на участниците да бъдат на повече от 10 метра дистанция един от друг. 

Състезанието ще се проведе на 16.10.2021 г. (събота) от 09:00 ч. и ще бъде с продължителност 4 часа. Всички, които желаят да заявят своето участие, могат да го направят на тел.: 042/ 66 29 19. Записването започва в 7:30 ч. на 06.10.2021 г. (сряда) и ще продължи до 08.10.2021 г. (петък) или до изчерпване на наличните места. Записването на всеки от участниците става индивидуално.

Регламентът за участие включва използването на единична рибарска пръчка с най-много 4 броя куки. В 07:30 ч. в деня на състезанието ще бъде теглен жребий за определяне мястото на всеки от участниците край водите на язовир „Овчарица“. Ограничения във възрастта на желаещите да се включат в състезанието няма.