„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД отбеляза своя 50-годишен юбилей

17 ноември, 2016

https://www.tpp2.com/photos/news/475.jpg
https://www.tpp2.com/photos/news/476.jpg
https://www.tpp2.com/photos/news/477.jpg
https://www.tpp2.com/photos/news/478.jpg
https://www.tpp2.com/photos/news/479.jpg
https://www.tpp2.com/photos/news/480.jpg
https://www.tpp2.com/photos/news/481.jpg
https://www.tpp2.com/photos/news/482.jpg

За половинвековната си история дружеството е произвело 250 000 000 мегаватчаса електроенергия 

Най-голямата топлоелектрическа централа в страната „ТЕЦ  Марица изток 2” ЕАД днес отбеляза своя юбилей. По повод 50-годишнината дружеството събра гости от цялата страна. Сред тях бяха: заместник-министрите на енергетиката Жечо Станков и Николай Николов, изпълнителните директори на държавните енергийни дружества, както и Петьо Иванов - изп. директор на „Български енергиен холдинг” ЕАД, бивши директори на централата, партньори. Пред всички тях изпълнителният директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД инж. Живко Динчев представи централата, с внедрените й иновативни технологии, и я определи като стожер на българската енергетика и гарант за националната сигурност. 

„През всички тези години централата се развиваше успешно – изграждаха се нови съоръжения, залагаше се на висок професионализъм и се трупаше ценен опит, за да придобие тя облика, който има днес – на модерен производител на електроенергия”, заяви инж. Динчев и посочи още, че за своите 50 години „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД се е превърнала в ключов енергиен фактор не само за страната, но и за цяла Европа.

За половинвековната си история дружеството е произвело 250 милиона мегаватчаса. Оползотворени са половин милиард тона въглища, а блоковете са наработили 1,8 млн. часа. 

Днес „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД е с инсталирана мощност от 1620 MW. Нейни партньори са едни от най-големите технологични компании в света. Освен стратегическия продукт, който произвежда, централата осигурява голям брой работни места на хора от целия регион. 

„В дружеството работят изключителни специалисти с дългогодишен опит – все хора, посветили живота си на централата. А именно хората са най-ценното, което има „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, подчерта инж. Живко Динчев. 

Още през далечната 1966 г., с пуска на първи блок на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, се задава посоката на развитие на България в сферата на електроенергетиката - да се превърне в енергиен лидер на Балканите. Само три години след присъединяването на блока към електроенергийната система на страната, блок 4 влиза в експлоатация и по този начин е завършен първият етап от изграждането на централата.

Единадесет години по-късно, през 1979 г., Министерски съвет взима решение за изграждане на още 4 блока с обща мощност 850 MW. Следва период на усилен труд, за да дойде датата 28 ноември 1995 г., когато е пуснат и блок 8. По този начин 100% от капацитета на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД е включен в паралел с републиканския енергиен пръстен.

В годините след 1995 г. се правят серия от рехабилитации и модернизации на енергийните блокове и съоръженията към тях. Паралелно с това се изграждат и сероочистващи инсталации към всички енергоблокове, като по този начин се изпълняват изискванията на Европейския съюз за чиста околна среда. Внедряват се множество технологии, с които се оптимизира работния процес, намаляват се разходите и се повишава ефективността на съоръженията.

По повод 50-годишният юбилей ръководството на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД получи много поздравителни адреси, сред които от: министъра на енергетиката Теменужка Петкова,  Комисията за енергийно и водно регулиране, най-голямото въгледобивно дружество в България - „Мини Марица-изток” ЕАД областния управител на Стара Загора Георги Ранов, кметове на общини и др.