„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД обявява прием на документи за заемане на освободени, незаети или новооткрити работни места.

7 февруари, 2018

„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД обявява прием на документи за заемане на освободени, незаети или новооткрити работни места. Ръководството на дружеството набира персонал за следните позиции:

- Оператор, спомагателни съоръжения в електроцентрала

- Монтьор, гориво – транспортно оборудване в електроцентрала

- Монтьор, котелно оборудване 

- Оператор, парогенератор

- Оксиженист, газозаварчик

- Оператор, главно електротабло (електроцентрала)

- Оператор, парна турбина

- Монтьор, турбинно оборудване

- Кранист

- Ръководител група, транспорт – Сигнализация, централизация и блокировка

- Оператор, топлоелектроцентрала – разтоварище за варовик

Документите, необходими за кандидатстване, са посочени  на интернет страницата на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД /www.tpp2.com/, секция „Кариери”→ „Заявление – образец”. Изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите, са посочени в секция „Кариери”→ „Работни места”.  Прием на документи ще се осъществява всеки работен ден от 07.02.2018 г. до  23.02.2018 г. (вкл.) в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД. 

Сутрин:             от   8:00 часа  до  12:00 часа                                                                                    

Следобед:        от 12:30 часа  до  15:00 часа

Документи могат да бъдат подавани от кандидатите и по електронен път на e-mail: [email protected] (e-mail-ът ще бъде активен само за срока за прием на документи).

Ще бъдат приемани само заявления, окомплектовани с необходимите копия от документи. Резултатите от класирането ще бъдат публикувани в сайта на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД по входящ номер и за всеки етап по отделно. Контакт ще бъде осъществен само с одобрените по документи кандидати, като те ще бъдат поканени за провеждане на събеседване.